Sture

  • Arbetar sedan mer än 30 år som legitimerad psykolog och psykoterapeut med fokus på individer, grupp, verksamhetsutveckling.
  • Har tio års erfarenhet inom företagshälsovård samt även arbetat som verksamhetschef.
  • Har även vidareutbildning i arbetslivets psykologi, handledarutbildning, kognitiv beteendeterapi och psykodrama.
  • Arbetar utifrån en psykodynamisk och humanistisk referensram med  integrering av kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Är medlem i Sveriges Psykologförbund. 

AnneMarie

  • Är utbildad speciallärare och beteendevetare samt legitimerad psykoterapeut med inriktning mot familj. Har många års erfarenhet av individuell psykoterapi och parterapi
  • Har mer än 35 års erfarenhet av familjestödjande verksamhet och direkt arbete med barn i skolåldern och med par-och familjesamtal.
  • Har 15 års erfarenhet av handledningsuppdrag inom skolvärlden och där arbetat med att ge stöd i utveckling, föräldrakontakt och svåra samtal, konfliktlösning och processhandledning.
  • Har även fortbildning i kognitiv beteendeterapi. 
  • Arbetar utifrån psykodynamisk och systemisk grund med integrering av kognitiv beteendeterapi (KBT)