Från och med december 2021 har vi avtal med Region Östergötland gällande psykodynamisk (PDT) eller kognitiv (KBT) samtalsbehandling för depression samt kognitiv samtalsbehandling (KBT) för ångestsyndrom.
Remiss från Specialpsykiatrisk enhet behövs.

Vi brukar ha en väntetid på 3-4 veckor

Vår lokal är tyvärr inte tillgänglig för rullstol