Från och med december 2021 har vi avtal med Region Östergötland gällande psykodynamisk (PDT) eller kognitiv (KBT) samtalsbehandling för depression samt kognitiv samtalsbehandling (KBT) för ångestsyndrom.
Remiss från Specialpsykiatrisk enhet behövs. 
OBS - Vi tar inte emot nya remisser from 1 januari 2023

Vår lokal är tyvärr inte tillgänglig för rullstol