Föräldrastöd

Känner du att du skulle behöva mer insikt, råd och stöd i din föräldraroll? Osäkerhet i föräldrarollen och  dess konsekvenser slukar ofta mycket energi. Ökad insikt i din roll som förälder hjälper dig att bli mer tydlig och trygg i de vardagshändelser som livet erbjuder.

Välkommen att kontakta mig för rådgivning, handledning, coaching speciellt anpassad för dig och din ev. partner. Du/ni får stöd att orka genom att förstå och därmed steg för steg kunna förändra situationen.

Jag har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med relationen föräldrar barn.

Samtalsstöd

Psykoterapi individuellt
Ger möjlighet att utforska, förstå och bättre hantera tankar, känslor och beteenden och upptäcka hinder och resurser för fortsatt utveckling.

Parsamtal/familjesamtal
För hjälp att behålla och utveckla relationen som par eller familj. Jag jobbar för att förstå dynamiken i det som sker och därigenom skapa förändring. Det kan handla om t ex relationsproblem, svårigheter i föräldraskapet, stressrelaterade problem eller andra påfrestningar i livets olika skeden. 

Handledning

 Handledning utvecklar yrkeskompetensen, förhindrar och förebygger utbrändhet samt ökar arbetstillfredsställelse och effektivitet.

Forskning och erfarenhet visar att personer som arbetar med människor utsätts för starka påfrestningar. Handledning är ett sätt att ge sig själv och arbetsgruppen ett bra verktyg att hantera detta. Handledning kan även ses som en kvalitetssäkring och en förebyggande långsiktig personalvård.

Jag erbjuder både individuell handledning och grupphandledning för personal som i sin yrkesroll arbetar med människor. Min bakgrund som lärare ger en extra god bas att utgå från vid handledning inom skolans värld.

Välkommen att kontakta mig!

Tel 0736-733242

zaarmia@gmail.com